Number one in the forest

Dala-Klippen

Dala-Klippen 180/250/300 är en robust trädklipp med fast kniv och kraftig cylinder för bästa klippkraft. Gripklorna är utvecklade för att ge bästa grepp runt trädstammen. Kniven är sitter i botten på klippen för att få så låga stubbar som möjligt.

Klippen är gjord med bultade fästen S30, S40, S45, S50, S60, S70 samt en rad andra olika fästen för att kunna skiftas mellan olika maskiner.

Snabbventil är monterad på klippen för effektiv klippning!

Dala-Acc

Ackumuleringstillsats till Dala-Klippen för ökad kapacitet och effektivitet.

Ökar avverkningskapaciteten med 75% och ger därmed en lägre kostnad.
Går att eftermonteras på Dala-Klippen.
Dala-Accen bör monteras på en klipp som körs med rotortilt.
Den körs med fyrslangsrotor alternativt en växlarventil. Det måste vara en läckoljeledning med fri retur samt en elkabel till växlarventilen.

  • Ökar avverkningskapaciteten med 75% och ger därmed en lägre kostnad.
  • Går att eftermonteras på Dala-Klippen.
  • Dala-Accen bör monteras på en klipp som körs med rotortilt.
  • Den körs med fyrslangsrotor alternativt en växlarventil. Det måste vara en läckoljeledning med fri retur samt en elkabel till växlarventilen.
dgc180t DGC180acct DGC250t
DGC180 DGC180K DGC250
dgc250acct DGC300t
DGC250 ACC DGC300

 

 DGC table DGC ACC table

Produktkatalog