Number one in the forest

Markberedningsaggregatet - Komplett

 

komplett

 

Markberedningsaggregatet Komplett är ett effektivt och skonsamt aggregat med hög kapacitet. I den tilltryckta tiltan skapas en optimal planteringspunkt. Komplett körs som både högläggning och fläckning, med Komplett markbereder man samtidigt som man kan laga körskador effektivt. Finns med de flesta redskapsfästen.

Komplett finns både i en fullstor "dubbel" version och Komplett Jr - en enkel version (se bild till höger på Jr).

Produktinformation - Komplett / Komplett Jr

 • Kapacitet 0,25 - 0,30 ha /tim ink spårlagning
 • Fläckning ink spårlagning ca 1800 kr/ha - 1900 kr/ha
 • Stora möjligheter att välja planteringspunkter
 • 5 % högre överlevnad på plantorna än en vanlig högläggare
 • Kört prototypen ca 2 år hos de stora skogsbolagen med gott resultat ( Mellanskog , Stora Enso , Sveaskog , Moelven )
 • Går fint att köra grönrisplantering, man föser undan riset innan man gör plantpunkten
 • Får en optimerad planteringspunkt
 • En miljövänligare markberedning
 • Lättare att få med all markberedningsyta
 • Laga körskador medans man kör
 • Inga körskador eftersom man kör bandgrävare
 • Minskat snytbaggeangrepp eftersom man får en tilltryckt platt yta som inte snytbaggen vill gå över
 • Snabb och effektiv fläckmarkberedning
 • Bra vid markberedning med forn och kulturlämningar på hygget efter som man har uppsikt på det man kör
 • Minder brandrisk eftersom man har bättre koll på vart man kört
 • Man kan kombinera högläggning och fläckning på samma hygge med samma maskin
 • Passande fästen på det stora aggregatet: S60, S70, B20, B27
 • Passande fästen på Komplett Junior: S40, S45, S50
 • Aggregatet är registrerat hos Patent- och registreringsverket
 • Vikt: Stora Komplett: 900 kg, Komplett jr: 300 kg