Number one in the forest

Om Sit Right AB

Historik

 

Bolaget grundas 1994 och baserade sin verksamhet på exploateringen av en patenterad produkt. Den automatiska stolsnivelleringen.

Produkten fick namnet Sit Right, samma som bolaget. Detta gjort med tanke på en kommande internationell lansering. Det är viktigt att produktnamnet kan kopplas till funktionen.

1995 började serieproduktionen av den automatiska stolsnivelleringen. Verksamheten var förlagd till Falun. 1997 flyttade produktionen till Sigtuna, för att 2000 flytta till Nås i Dalarna. Lokalerna i Nås innehåller mycket skogsmaskinhistorik då Stora tidigare har använt dessa lokaler till sin maskinverkstad för underhåll och service av sina skogsmaskiner i Västerdalarna.

Att etablera en ny produkt på marknaden har visat sig vara en lång och krokig väg. När man börjar marknadsföra en ny produkt så har man ingenting gratis. Det går inte att referera bakåt till tidigare produkter och ingen kan ju efterfråga en produkt som inte är känd. Så i detta fall fick vi börja med att etablera en marknad och det kan normalt endast göras hos slutkunden dvs. användaren/brukaren.

Vi började därför att resa ut till användare av skogmaskiner och entreprenörer i Sverige för att demonstrera och övertyga om produktens förträfflighet.

Efter många tusen mil med vår demobuss så växte så småningom marknaden. Tillverkarna började få upp ögonen för produkten genom att entreprenörer började efterfråga Sit Right vid nyköp av maskiner.

Även vi har givetvis under de gångna åren aktivt påverkat maskintillverkarna i Norden och ute i Europa.

Detta långsiktiga arbete har lett fram till att vår produkt fabriksmonteras hos flertalet av skogsmaskintillverkarna. Bland våra referenser finns tunga namn som John Deere, Komatsu, Ponsse, Rottne, Gremo, Logset, Tigercat, Silvatec m.fl.

Under årens lopp har ytterligare produkter tillkommit, som komplement till "stolstilten" eller som separata produkter.

Utvecklingsarbetet av de befintliga produkterna pågår ständigt och naturligtvis så finns också pågående nyutvecklingar som kommer att leda fram till nya produkter i framtiden.

Historiska milstolpar

2011

Sit Right blir blir återförsäljare av fällhuvud GMT 035.

2010

Sit Right blir delägare av fabrik i Lettland för svetsning av Dala-Gripen.

2009

Sit Right blir återförsäljare för Energiklippen Biojack och märkfärgen Motoväri 4U i Sverige.

2008

Sit Right köper 50% i Enskede hydraul i Östervåla

Sit Right blir återförsäljare av Weimer kranar & huggarvagnar.

2007

Sit Right ägs helt av Roland Johansson

2005

Dala-Gripen börjar tillverkas

2004

Sit Right introducerar sin nya stolnivellering för fram/bak kompensation.

2003

Den finska produkten "Kopa-Right Track" introduceras i Sverige i samarbete med Sit Right som återförsäljare.

2002

Sit Rights produkter fabriksmonteras hos flertalet av de ledande skogsmaskintillverkarna.

2000

Produktionen flyttar till Nås där hela bolaget har sitt säte idag

1995

Serieproduktionen av den automatiska stolsnivelleringen börjar i Falun.

1994

Bolaget grundas och baserar sin verksamhet på exploateringen av en patenterad produkt. Den automatiska stolsnivelleringen.