Number one in the forest

Sit Right F/B-Tilt

Sit Right FB

För den som arbetar uppför/utför

Automatisk horisontering av förarstolen med SIT RIGHT F/B-TILT är ett effektivt sätt att minska risken för belastningsskador hos förare av skogsmaskiner. Detta har Skogforsk kommit fram till i en studie. Den visar också att horisontering även ökar skördarens prestation oavsett hur terrängen lutar.

  • Se studie och film.

F/B-TILT fabriksmonteras i många skogsmaskiner.

Att arbetet i en skogsmaskin är ett tufft jobb är väl känt. Som förare måste man ibland ta fler beslut än vad en pilot gör i sitt flygplan. Beslutens kvalitet har en stor ekonomisk inverkan på resultatet av arbetet.

SIT RIGHT automatisk stolhorisontering tillför tre viktiga faktorer som förbättrar för förare och ägare.

Välbefinnande

Genom att sitta plant med F/B-TILT förebyggs belastningsskador på föraren. Det betyder att man kan sitta mer avslappnat och arbeta mer koncentrerat och effektivt. En bra och bekväm arbetsplats är betydelsefull för föraren.

Hälsobevarande. När föraren ofta sitter stilla i sned position blir delar av kroppen utsatt för statisk belastning. Detta leder ofta till muskelskador i armar, axlar och rygg. Undersökningar pekar på att omkring 50 % av skogsmaskinförarna har belastningsskador av varierande grad. Minska den risken med F/B-TILT!

Lönsamhet. Horisontering av sin arbetsplats anses vara en av de mest effektiva tekniska åtgärder för att förebygga belastningsbesvär hos skogsmaskinförare. Frisk personal = god ekonomi.

Tack vare F/B-TILT kan föraren lättare arbeta i lutande och kuperad terräng. Resultatet av att sitta rätt blir ökad produktion enligt Skogforsk 4-11%. På årsbasis blir det stora belopp i jämförelse med investeringskostnaden.

Manualer

Kan kombineras med
SIT RIGHT S/S TILT sida-sida nivellering.

Sit right F/B tilt - skiss

Med SIT RIGHT kan du sitta rätt.
Det nya utförandet gör att fötterna
"blir kvar på golvet"